NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Fanny Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 3
2Blixt1 3 2 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon2 4 1 2
5Mushål1 2 2 1
6Salto3 2 2 2
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka3 3 1 1
10Håv2 1 1 2
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe2 2 2 2
13Pinnbana2 1 1 3
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint1 2 2 4

Summa 26 32 24 31
Snitt: 28,3
Totalresultat: 113


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik