NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Ralf Hedström, Tantogårdens BGK


Klass: Klass C
Placering: 16

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage3 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 2 1 2
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga2 2 2 1
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack3 6 1 1
12Hål i backe1 4 6 5
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 3 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster3 2 2 2
18Labyrint1 3 2 1

Summa 29 34 28 28
Snitt: 29,8
Totalresultat: 119


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik