NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Marco Arancibia, Uppsala BGK


Klass: Klass C
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 2 1
4Kanon4 1 1 1
5Mushål1 2 1 2
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 2 2 2
12Hål i backe2 2 1 5
13Pinnbana1 2 2 1
14Liggande koner2 2 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster1 2 2 2
18Labyrint1 1 1 3

Summa 26 26 25 30
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik