NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Gunilla Arkäng, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 2
2Blixt2 2 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon4 1 1 1
5Mushål1 2 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 2 1
8Brygga1 2 1 2
9Mosbricka2 2 3 2
10Håv1 1 1 3
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe2 3 5 1
13Pinnbana1 2 3 1
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 3 2 3
18Labyrint1 1 1 2

Summa 28 29 31 28
Snitt: 29,0
Totalresultat: 116


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik