NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Tomas Persson, Norrtälje BGK


Klass: Klass C
Placering: 23

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 3 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 2 1
5Mushål3 2 1 1
6Salto4 2 2 2
7Vinkel2 1 3 1
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka1 3 4 3
10Håv2 7 1 1
11Klack3 3 6 2
12Hål i backe1 1 4 7
13Pinnbana2 3 1 3
14Liggande koner2 2 1 1
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster3 2 1 3
18Labyrint2 2 2 2

Summa 35 36 36 34
Snitt: 35,3
Totalresultat: 141


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik